Design - Selected Projects

Habitater: InMidtown Design Konkurransebidrag

Habitatdesign til flaggermus, fugler, bier og blomster i byen. Planlagt bygd av resirkulerte infrastrukturmaterialer. Konkurransebidrag i samarbeid med produktdesigner Ian Hays. 2011: London, Storbritannia.

 

footer