Design - Utvalgte Prosjekter

Promenade: A Call for a Modern Promenade

Mastersoppgave i Arkitektur. Design for en moderne promenade med funksjon som både samlingspunkt for mennesker og en fremmer for trygghet i Franklin Park. 2005: Boston, MA; USA.

 

footer