Design - Utvalgte Prosjekter

Byrom Plan: Sawal Bahal

Analyse- og planleggingspresentasjon for en lokal velforening. Rengjøring og gjenopretting av land for en leke- og læringsplass. 2009: Kathmandu, Nepal.

 

footer